• THE DUMP RECYCLING OF THOUGHTS

  "The Dump-recycling of thoughts" was an exhibition or would be better to say an art experiment based on French artist Maurice Benayoun`s ideas posted on his blog thedump.net. This is a blog about the project which provide yu with the information about the artists, the project concept, its reviews and interpretations.

  The Dump-recycling myśli był wystawą czy raczej artystycznym eksperymentem opartym na pomysłach francuskiego artysty Maurice Benayoun umieszczonych na blogu thedump.net. To jest blog o projekcie, na którym znajdziesz informacje o artystach, koncepcji projektu, jego recenzje i interpretacje.

  Artyści/Artists: Dave Ball, Vesna Bukovec, Agnieszka Chojnacka, Łukasz Jastrubczak, Łukasz Ogórek, Tom Milnes, Kama Sokolnicka, Metka Zupanič

  Kuratorka/Curator: Agnieszka Kulazińska
  24.04 – 31.05.2010
  Centre for Contemporary Art LAZNIA, Gdańsk/Poland

 • Advertisements

Agnieszka Kulazińska, It is a fact that recycling of ideas is inevitable

The recycling of ideas is inevitable. It is a fact especially essential nowadays. However, the process was not the core of “The Dump-recycling of thoughts”. The project aimed to interrogate the features of contemporary artist rather than only to stimulate the recycling process. Question: what does it mean to be artist nowadays, is it more … Continue reading

Agnieszka Kulazińska, Recycling myśli i tak jest nieuchronny – to fakt!

 Recycling myśli i tak jest nieuchronny – to fakt!  Szczególnie aktualny współcześnie. Czy wystawa była stymulowaniem tegoż zjawiska? Raczej nie to było jej celem. Ekspozycja stawiała pytanie o figurę artysty – kim jest bardziej wytwórcą adekwatnej formy czy realizatorem pomysłów idei. Zadaniem postawionym przed zaproszonymi artystami było znalezienie inspiracji w blogu, nie koniecznie podążanie za … Continue reading

Exhibition and project

How can our times be defined? Roy Ascott, British artist and theorist, has described it as a period of a second flood – an information flood. Pierre Lévy follows this thought and explains it as a vision of a world in which the amount of accessible information has rapidly increased. The present reality is of … Continue reading

Projekt i wystawa

Jak najkrócej opisać czasy, w których żyjemy? Roy Ascott, brytyjski artysta i teoretyk współczesność określił je jako czasy drugiego potopu – potopu informacji. „Liczba brutto dostępnych danych powiększa się i to coraz szybciej. (…) To chaotyczny zalew informacji, strumień danych, niespokojne wody i zawirowania komunikacji, kakofonia i ogłuszający jazgot mediów, wojna obrazów, propagandy i kontrpropagandy, … Continue reading

Agnieszka Kulazińska, Will only the best ideas be realised?

Contemporary art is hanging between the idea and its materialisation. Everybody knows Mona Lisa, although not everybody has seen the original painting. The work of Zuzanna Janin I Saw My Death[1] was assessed even before the artefact came into being. The idea of announcing one’s own death, organising one’s own funeral was shocking; the artist … Continue reading

Agnieszka Kulazińska, Czy tylko najlepsze pomysły doczekają się realizacji?

Współczesna sztuka zawieszona jest pomiędzy ideą a jej materializacją. Wszyscy znają Mona Lizę, choć nie wszyscy widzieli ją w oryginale. Pracę Zuzanny Janin Widziałam swoją śmierć[1] oceniono jeszcze przed zaistnieniem artefaktu. Pomysł ogłoszenia własnej śmierci, zorganizowania pogrzebu szokował, artystkę oskarżono o niepotrzebną prowokację, sugerowano psychiczną chorobę. Instalacja bazująca na pomyśle okazała się czymś innym, nie … Continue reading

Gabriela Jarzębowska, The Old Lady Has to Disappear

On 4 July 2008, Tri-City inhabitants witnessed an extraordinary event. A UFO was supposed to fly over the conurbation. From early morning one could sense clear commotion among the citizens and municipal services. The newspapers were writing all about the unusual civilisation clash expected for the night and the radio stations were shouting in the … Continue reading

Gabriela Jarzębowska, Starsza pani musi zniknąć

4 lipca 2008 roku mieszkańcy Trójmiasta byli świadkami niespotykanego wydarzenia. Nad aglomeracją miało przelecieć UFO. Od rana wśród mieszkańców, mediów i odpowiednich służb można było wyczuć wyraźne poruszenie. O niezwykłym, spodziewanym na wieczór zderzeniu cywilizacji rozpisywały się gazety oraz dudniły rozgłośnie radiowe, w największym zaufaniu przekazując rozentuzjazmowanym mieszkańcom tajną informację, z jakich miejsc najlepiej będzie … Continue reading

Marta Miś, Found – Assembled – Recovered

Everything has been done before – a postmodern catch-phrase often used when trying to describe contemporary culture. Quotations, repetitions and reinterpretations have been used for years by artists who show well-known ideas, works and images in new context. “The Dump project – the recycling of ideas” is, on the one hand, a response to the … Continue reading